Pravilnik 2024.

logo_brown

Upravni odbor Udruge „Festival klapske pisme Posušje“, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 08.03.2024. godine u Posušju usvojio je

PRAVILNIK
FESTIVALA KLAPSKE PISME POSUŠJE 2024

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se natjecateljski dio Festivala klapske pisme Posušje 2024 (u daljnjem tekstu Festival).

Članak 2.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju klape koje odabere Upravni odbor u skladu s Pravilnikom Festivala, nakon pristiglih prijava.

Članak 3.

Natjecateljski dio Festivala
Natjecateljski dio Festivala je podijeljen na sljedeće kategorije:

  1. Mješovite klape (petak, 02. kolovoza 2024.)
  2. Muške klape (subota, 03. kolovoza 2024.)  
  3. Ženske klape (nedjelja, 04. kolovoza 2024.) 

U natjecateljski dio festivala ulaze kategorije koje imaju minimalno 7 (sedam) prijavljenih klapa.

Maksimalan broj klapa u jednoj kategoriji je 12 (dvanaest) klapa.

Članak 4.

Sastav klape
Muška, odnosno ženska klapa, je sastav od četiri do devet pjevača istog spola. 

Mješovita klapa je sastav od četiri do devet pjevača s jednim ili više članova drugog spola.

Članak 5.

Natjecateljski repertoar i izvedba
Klape u svim kategorijama pjevaju a capella – bez pratnje glazbala. 
Klape koje se natječu u muškoj, ženskoj ili mješovitoj kategoriji izvode po dvije pjesme od četiri prijavljene.
Prijavljuje se više pjesama kako se iste večeri ne bi pjesme ponavljale.
Pjesme koje će klape izvesti, odrediti će Upravni odbor u dogovoru sa Stručnim žirijem, zavisno od konačnog usvojenog Programa za prvu (mješovite klape), drugu (muške klape) i treću večer (ženske klape) Festivala, o čemu će klape sudionice biti pravovremeno obaviještene nakon roka za prijavu. Od pjesama koje se izvode na natjecanju, klapa je obvezna izvesti jednu tradicionalnu pjesmu.
Kao drugu natjecateljsku pjesmu, klapa izvodi izvornu tradicionalnu ili autorsku, klapski aranžiranu pjesmu, obradu popularnih pjesama, pri čemu pjesma može biti na jeziku ili posebnom narječju lokaliteta na kojem je nastala. Klape su slobodne pjesmu aranžirati, prilagoditi i obraditi za klapsku izvedbu.

Članak 6.

Prijave
Klape prijavljuju svoje sudjelovanje na Festivalu na temelju objavljenog Natječaja Festivala objavljenog u sredstvima informiranja (elektronički, tiskani mediji i web stranica Festivala).
Prijavni obrazac se objavljuje na web stranici Festivala www.fkp-posusje.com .
Prijava obvezno sadrži:
⦁ Naziv i sjedište klape, te imena članova i voditelja klape,
⦁ Kontakt adrese i brojeve telefona putem kojih se može kontaktirati voditelja klape,
⦁ Naslove prijavljenih skladbi za nastup.

U natjecateljskim kategorijama muška, ženska i mješovita klapa, prijavljuju se četiri skladbe uz podatke o autorima teksta, glazbe i aranžmana (obrade) te gdje je pjesma objavljena. Obavezno je navesti puno ime i prezime autora pjesme.
Uz prijavu se posebno dostavljaju:

⦁ Biografiju klape – važniji nastupi, nagrade, priznanja i slično.
⦁ Po mogućnosti klape trebaju dostaviti zvučni zapis jedne prijavljene pjesme, također, e-mailom.

Članak 7.

Izbor klapa sudionica

Upravni odbor će odabir klapa vršiti po sljedećim kriterijima:

Kriterij 1. – Pobjednici festivala klapske pisme Posušje 2023 (žiri i publika) – 2 mjesta.

Napomena:  Ukoliko nemamo ponovnu prijavu pobjedničkih klapa, broj mjesta se prenosi u kriterij pod rednim brojem 2.

Kriterij 2. – Regionalna zastupljenost : BiH – 3 mjesta, HR – 4 mjesta, OSTALI – 2 mjesta.

Napomena:  Ova mjesta se dobivaju slučajnim odabirom između pristiglih prijava tj. javnim izvlačenjem. Ukoliko se ovaj kriterij nadopunjuje s mjestima iz kriterija 1 i 3, raspodjela mjesta će se vršiti proporcionalno broju pristiglih prijava iz pojedinih regija. Isto pravilo vrijedi i za slučaj da neka od regija nema niti jednu prijavu na festival, znači, raspodjela mjesta će se vršiti procentualno broju pristiglih prijava iz preostalih regija.

Kriterij 3. – Direktni poziv na festival od strane Upravnog odbora, 1 mjesto.

Kriterij 4. – U slučaju otkazivanja odabranih klapa, Upravni odbor može uputiti naknadno poziv klapama za popunu upražnjenih mjesta.

Upravni odbor će, na osnovu priloženih kriterija za odabir, donijeti konačnu odluku o odabiru klapa i objaviti konačni popis odabranih klapa, najkasnije 15 dana nakon zaključenja Natječaja, koji je otvoren do 30. travnja 2024. godine.

Članak 8.

Potvrda sudjelovanja
Nakon odabira prispjelih prijava Upravni odbor će potvrditi sudjelovanje odabranim klapama, te javno objaviti informaciju o njihovom sudjelovanju na Festivalu, kao i naslove skladbi koje će se naći u programu Festivala.

Nakon potvrde sudjelovanja, klape su dužne dostaviti notne zapise prijavljenih pjesama u PDF formatu, na e-mail: prijave@fkp-posusje.com.

Ukoliko u arhivu FKP Posušje postoje notni zapisi prijavljenih pjesama, iste neće biti potrebno dostavljati. O tome će sve klape biti blagovremeno obaviještene.

Klapama kojima to bude potrebno, bit će osiguran besplatan smještaj i boravak u Posušju.

 

Članak 9.

Stručni žiri i ocjenjivanje klapa
Stručni žiri broji do pet članova i sastavljen je od glazbenih stručnjaka iz područja vokalne glazbe. Žiri će pri ocjenjivanju klapa uzeti u obzir sljedeće kriterije:
⦁ Intonacija
⦁ Dinamika
⦁ Glasovna ujednačenost
⦁ Ritam
⦁ Interpretacija
⦁ Izbor repertoara.

Pobjednik Festivala je klapa koja prikupi najveći zbroj bodova Stručnog žirija. U slučaju istog rezultata bodovanja, križaju se najveća i najmanja ocjena. Pobjednik je onaj koji od preostalih ocjena ima najveći zbroj.
Odluke žirija su konačne i neopozive.

 

Članak 10.

Nagrade
Na Festivalu se dodjeljuju nagrade Stručnog žirija, publike te posebne nagrade, priznanja i zahvalnice.
U kategoriji muških, ženskih i mješovitih klapa dodjeljuju se nagrade Stručnog žirija za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto koje podrazumijevaju i novčanu nagradu.
Prva nagrada stručnog žirija u kategoriji muških, ženskih i mješovitih klapa nosi naziv „Posuški stećak“.
Klape sudionice Festivala natječu se i za najbolju mušku, žensku i mješovitu klapu Festivala prema ocjeni publike. U sve tri kategorije dodjeljuje se priznanje „Bura“ za klapu koja osvoji najviše glasova publike. U slučaju istog broja glasova, nagradu publike osvaja bolje rangirana klapa po ocjeni Stručnog žirija. Ovo priznanje ne uključuje novčanu nagradu.
Posebne nagrade i priznanja se dodjeljuju, Odlukom Upravnog odbora, zaslužnim pojedincima, odnosno institucijama za poseban doprinos u razvoju Festivala.
Zahvalnice se dodjeljuju svim sudionicima Festivala.

Članak 11.

Autorska prava
Festival prate elektronički mediji, radijske i televizijske kuće, koji ga tijekom godine emitiraju i reemitiraju u skladu sa svojim programskim potrebama.

Članak 12.

 Autorska prava na video i audio zapis s Festivala pripadaju Organizatoru.

Članak 13.

 Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, Upravni odbor rješava ostalim aktima, a po potrebi i u konzultacijama s klapama u razdoblju do održavanja Festivala.

Članak 14.

 Prijavom na Festival, klape prihvaćaju odredbe i uvjete ovoga Pravilnika.

Posušje, 08. 03. 2024. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Ante Begić

Podijelite sa drugima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0