Pravilnik

logo_brown

Festivalski odbor Festivala klapske pisme Posušje 2017, na svojoj 1. sjednici održanoj dana 03.03.2017. godine u Posušju usvojio je

PRAVILNIK
FESTIVALA KLAPSKE PISME POSUŠJE 2017

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se natjecateljski dio Festivala klapske pisme Posušje 2017 (u daljnjem tekstu Festival).

Članak 2.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja na Festivalu imaju klape koje odabere Festivalski odbor u skladu s Pravilnikom Festivala, nakon pristiglih prijava.

Članak 3.

Natjecateljski dio Festivala
Natjecateljski dio Festivala je podijeljen na sljedeće kategorije:
1. Muške klape (subota, 5. kolovoza 2017.) 
2. Ženske klape (nedjelja, 6. kolovoza 2017.) 
3. Mješovite klape (nedjelja, 6. kolovoza 2017.)

U natjecateljski dio festivala ulaze kategorije koje imaju minimalno 4 (četiri) prijavljene klape.

U slučaju većeg broja prijava u večeri ženskih i mješovitih klapa, Festivalski odbor ostavlja mogućnost organiziranja dodatne festivalske večeri za mješovite klape.

Članak 4.

Sastav klape
Muška, odnosno ženska klapa, je sastav od pet do devet pjevača istog spola. 
Mješovita klapa je sastav od pet do devet pjevača s jednim ili više članova drugog spola.

Članak 5.

Natjecateljski repertoar i izvedba
Klape u svim kategorijama pjevaju a capella – bez pratnje glazbala. 
Klape koje se natječu u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji izvode po dvije pjesme od četiri prijavljene.
Prijavljuje se više pjesama kako se iste večeri ne bi pjesme ponavljale.
Pjesme koje će klape izvesti, odrediti će Festivalski odbor u dogovoru sa Stručnim žirijem, zavisno od konačnog usvojenog Programa za prvu (muške klape) odnosno drugu večer (ženske i mješovite klape) Festivala, o čemu će klape sudionice biti pravovremeno obaviještene nakon roka za prijavu. Od pjesama koje se izvode na natjecanju, klapa je obvezna izvesti jednu tradicionalnu pjesmu.
Kao drugu natjecateljsku pjesmu, klapa izvodi izvornu tradicionalnu ili autorsku, klapski aranžiranu pjesmu, obradu popularnih pjesama, pri čemu pjesma može biti na jeziku ili posebnom narječju lokaliteta na kojem je nastala. Klape su slobodne pjesmu aranžirati, prilagoditi i obraditi za klapsku izvedbu.

Članak 6.

Prijave
Klape prijavljuju svoje sudjelovanje na Festivalu na temelju objavljenog Natječaja Festivala objavljenog u sredstvima informiranja (elektronički, tiskani mediji i web stranica Festivala).
Prijavni obrazac se objavljuje na web stranici Festivala www.fkp-posusje.com .
Prijava obvezno sadrži:
⦁ Naziv i sjedište klape, te imena članova i voditelja klape,
⦁ Kontakt adrese i brojeve telefona putem kojih se može kontaktirati voditelja klape,
⦁ Naslove prijavljenih skladbi za nastup.

U natjecateljskim kategorijama muška, ženska i mješovita klapa, prijavljuju se četiri skladbe uz podatke o autorima teksta, glazbe i aranžmana (obrade) te gdje je pjesma objavljena. Obavezno je navesti puno ime i prezime autora pjesme.
Uz prijavu se posebno dostavljaju:

⦁ Notni zapis pjesama koje se prijavljuju u PDF formatu. Zapis se dostavlja isključivo elektroničkom poštom.

⦁ Biografiju klape – važniji nastupi, nagrade, priznanja i slično.
⦁ Po mogućnosti klape trebaju dostaviti zvučni zapis jedne prijavljene pjesme također e-mailom.

Članak 7.

Izbor klapa sudionica

Prijedlog za odabir klapa izvršiti će stručni žiri na osnovu pristiglih prijava.
Festivalski odbor će na osnovu prijedloga stručnog žirija donijeti konačnu odluku o odabiru klapa i objaviti konačni popis odabranih klapa, najkasnije 15 dana nakon zaključenja Natječaja, koji je otvoren do 15. svibnja 2017. godine.

Članak 8.

Potvrda sudjelovanja
Nakon odabira prispjelih prijava Festivalski odbor će potvrditi sudjelovanje odabranim klapama te javno objaviti informaciju o njihovom sudjelovanju na Festivalu, kao i naslove skladbi koje će se naći u programu Festivala.
Klapama kojima to bude potrebno bit će osiguran besplatan smještaj i boravak u Posušju.

Članak 9.

Stručni žiri i ocjenjivanje klapa
Stručni žiri broji do pet članova i sastavljen je od glazbenih stručnjaka iz područja vokalne glazbe. Žiri će pri ocjenjivanju klapa uzeti u obzir sljedeće kriterije:
⦁ Intonacija
⦁ Dinamika
⦁ Glasovna ujednačenost
⦁ Ritam
⦁ Interpretacija
⦁ Izbor repertoara.

Pobjednik festivala je klapa koja prikupi najveći zbroj bodova Stručnog žirija. U slučaju istog rezultata bodovanja, križaju se najveća i najmanja ocjena. Pobjednik je onaj koji od preostalih ocjena ima najveći zbroj.
Odluke žirija su konačne i neopozive.

Članak 10.

Nagrade
Na Festivalu se dodjeljuju nagrade Stručnog žirija, publike te posebne nagrade, priznanja i zahvalnice.
U kategoriji muških, ženskih i mješovitih klapa dodjeljuju se nagrade Stručnog žirija za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto koje podrazumijevaju i novčanu nagradu.
Prva nagrada stručnog žirija u kategoriji muških, ženskih i mješovitih klapa nosi naziv „Posuški stećak“.
Klape sudionice Festivala natječu se i za najbolju mušku, žensku i mješovitu klapu Festivala prema ocjeni publike. U sve tri kategorije dodjeljuje se priznanje „Bura“ za klapu koja osvoji najviše glasova publike. U slučaju istog broja glasova, nagradu publike osvaja bolje rangirana klapa po ocjeni Stručnog žirija. Ovo priznanje ne uključuje novčanu nagradu.
Posebne nagrade i priznanja se dodjeljuju, Odlukom Festivalskog odbora, zaslužnim pojedincima, odnosno institucijama za poseban doprinos u razvoju Festivala.
Zahvalnice se dodjeljuju svim sudionicima Festivala.

Članak 11.

Autorska prava
Festival prate elektronički mediji, radijske i televizijske kuće, koji ga tijekom godine emitiraju i reemitiraju u skladu sa svojim programskim potrebama.

Članak 12.

Autorska prava na video i audio zapis s Festivala pripadaju Organizatoru.

Članak 13.

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom, Festivalski odbor rješava ostalim aktima, a po potrebi i u konzultacijama s klapama u razdoblju do održavanja Festivala.

Članak 14.

Prijavom na Festival, klape prihvaćaju odredbe i uvjete ovoga Pravilnika.

Posušje, 03. 03. 2017. godine

Predsjednik Festivalskog odbora
Branko Bago

 

 

Podijelite sa drugima...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0